Neveliký tento chrám patří k nejvzácnějším stavitelským památkám moravských a jest vůbec se třemi svými, centrálně založenými apsidami a polygonální kopulí architektonickým unikem v zemích koruny české. Čtvrté, západní rameno zmizelo, ustoupivši v novější době nevkusné lodi, zajímavou tuto stavbu naprosto hyzdící. An na této straně nalézal se vchod, nebyla zde apsida, nýbrž síň pravoúhelně založená; z apsid má pouze východní neporušená okna románská. Centrální čtverec sklenut je dosud původní klenbou křížovou z lámaného kamene provedenou, vystupující do výše 8 metrů. Z někdejšího zařízení zachovala se pouze starožitná kamenná křtitelnice. Rozměry vnitřku jsou mistrné a budí dojem ušlechtilý. Farní tento chrám zbudován byl as ku konci XI. stol., nebyl tedy jak se za to mělo, Templáři vystavěn, čemuž ostatně i listinné doklady odporují. Právo patronální při kostele Řeznovickém, sv. Petru a Pavlu zasvěceném, náleželo od starodávna až do r. 1276. kollegiální kapitole Staroboleslavské, kde postoupeno kláštěru Kounickému. - Stará část kostela vystavěna je vesměs z červenavého pískovce, což velmi úhledně vypadá. Jest si přáti, by nepěkná, stodole se podobající loď opět byla odstraněna a kostelík, jako doklad prastaré vzdělanosti národa našeho, v původním slohu byl restaurován. Patříť bez odporu k nejzajímavějším domácím památkám.

(Letem českým světem, r.v. 1898, nakladatel Jos. R. Vilímek v Praze, Spálená ulice č. 13)